As IV Xornadas de Teatro Científico Divulgativo, Ciencia y Teatro se levarán a cabo dende o 26 ó 30 de Setembro de 2012. Os dous primeiros días no centro cultural “La Alcazaba” de Mérida e os tres últimos restantes no centro cultural “Quinto Cecilio Metello” de Medellín (Badajóz).

Estas xornadas comprenden teatro, charlas dramatizadas, contacontos, conferencias…

Divulgación: Fenómenos Superlumínicos; Resurrección e T

eoría Cuánticas, Relatividade e Máquinas do Tempo, Vida Artificial e Teoría do Caos….

Conferenciantes Invitados: Esteban Fernández Moreira, Enrique Alonso, Daniel Erice,  Fernando Fernández, Javier García Teba, Pedro F. González Díaz, Borja Ruíz Osante, David Sánchez Usanos, Eduardo Sánchez Villar, Fernando Yuste……

Para máis información: http://www.cienciayteatro.es

zp8497586rq