Poden ser socios: persoal científico comprometido coa divulgación científica, xornalistas con especialización en comunicación social da ciencia e innovación, persoal técnico de museos de ciencia e tecnoloxía, así como calquera persoa vinculada coa divulgación científica rigorosa e de calidade. A cota anual é de 20€, con descontos para estudantes menores de 26 anos (10€) e persoas en situación de desemprego (10€).

Segundo os nosos estatutos é requisito para asociarse contar co aval de dous socios. De non contar con este aval a solicitude debe engadir no apartado de comentarios un breve CV, ou unha carta de presentación e interese,  para que a Xunta Directiva poida aprobar a solicitude.

O teu nome e apelidos*

Nacionalidade

Enderezo

O teu email*

Avalistas

Curriculo*

Queres entrar na lista de correo?*
SiNon

Estudante menor de 26 anos?*
SiNon

Estas en situación de desemprego?*
SiNon

Queres comentarnos algo máis?