Certame de arte audiovisual científico e tecnolóxico dirixido a grupos de investigación e ao alumnado de ESO, Bacharelato e Formación Profesional. Está convocado pola Fundación Barrié, a USC e o Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago. O seu f

in é acercar a ciencia e a tecnoloxía á sociedade mediante unha visión artística e creativa. ¡Prazo aberto ata o 1 de marzo do 2013! Toda a información na web do certame.

zp8497586rq