Xurxo Mariño, socio da AGC CCT, vén de publicar “Neurociencia para Julia. Un viaje de exploración a la máquina de la mente”.  Esta publicación conta coa colaboración

da Universidade Pública de Navarra (UNAP) e forma parte da Colección Libros Abiertos.

Máis información.

zp8497586rq