O galardón recoñece o seu labor pedagóxico e a súa destacada actividade no campo da divulgación científi

ca. Máis información.

zp8497586rq