Por unha banda, o sábado o suplemento Babelia publicaba unha reseña dos libros de Xurxo Mariño, Neurociencia para Julia, e Javier Cudeiro, Paladear con el cerebro, a cargo de Antonio Calvo Roy. Por outra banda, Luis Navarro vén de publicar una nova entrada en Divulgare (www.divulgare.net) acerca do sexo … en plantas!

zp8497586rq