A FECYT vén de facer pública a Convocatoria de axudas para o programa de cultura científica e da innovación 2013. O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 16 de maio. Tódo

los detalles no seguinte enlace:http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx

zp8497586rq