• Salva Bará posted an update 9 years, 8 months ago

    Desde hoxe e até o 9 de febreiro desenvólvese a segunda fase da campaña GLOBE at Night / O MUNDO á Noite 2013, a maior iniciativa mundial de ciencia cidadá sobre o problema da contaminación lumínica. Participar é doado (clouds permitting 😉 : só hai que botar unha ollada ao ceo e informar de cantas estrelas podes ver nunha zona determinada (a constelación de Orión) mediante esta webapp:
    http://www.globeatnight.org/gl/webapp/
    Toda a info, con materiais en galego e outras línguas, en http://www.globeatnight.org/