Océano magazine é un medio de comunicación internacional público bilingüe (Español-Portugués) en ciencia e tecnoloxía mariñas, oceanografía e outras actividades humanas no mar.
Sitúase no segmento de divulgación interdisciplinar de alto nivel, pero perfectamente comprensible para o público interesado nas ciencias e tecnoloxías do mar.

http:

//magazineoceano.com/

NOTA: a referencia queda arquivada na sección de enlaces e documentos de http://www.galiciaeascienciasdomar.com , xunto co resto de material de utilidade para realizar actividades sobre as ciencias do mar.

zp8497586rq