¿Te interesa a carreira científica de investigación en ciencia?
Este curso está dirixido a estudantes de Bioloxía e Ciencias do Mar que teñan interese en coñecer, dun modo práctico, os pasos a seguir para desenvolver unha carreira científica dirixida ao online casino éxito.

Organizado polo departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo da Universidade de Vigo, en colaboración co Departamen

to de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.
Se celebrará na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo o día 21 de xaneiro.
A inscrición é gratuíta. Pódese consultar toda a información, período de matrícula, programa, profesorado e actos asociados na páxina web do curso (http://webs.uvigo.es/ecofi/)

zp8497586rq