O seu obxectivo é recoñecer publicamente o labor das organizacións conservacionistas, as institucións e organismos que desenvolven políticas ou funcións de conservación ambiental, así como a de profesionais da comunicación que contribúen co seu traballo a protexer o patrimonio natural.

Considéranse tres modalidades de prem

ios, entre as que destacamos o Premio Fundación BBVA á Difusión do Coñecemento e Sensibilización en Conservación da Biodiversidade en España 2012

As candidaturas deberán presentarse antes do 1 de abril de 2013, avaladas por un mínimo de 3 e un máximo de 6 cartas de nominación.

+ Info: http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/premios/fichapremio/index.jsp?codigo=129

zp8497586rq