Os resultados desta enquisa, tanto os meramente numéricos coma os comentarios, serán elaborados e presentados á Comisión Europea polo consorcio Atomium —un grupo no que participan empresas, universidades e medios de comunicación europeos—, que os tendrá en conta para a elaboración da estratexia Horizonte 2020.

Enlace á enquisa: http://goo.gl/KU2kI

Enlace ao artigo: http://goo.gl/j0LuP