A socia da AGC CCT María A. Freire Picos é unha das organizadoras das seguintes actividadescientíficas que terán lugar nos vindeiros días na Coruña

porter divulgación

Mentoring

poster encontro