Xurxo Mariño, Casto Rivadulla e Manuel Collado participan en http://pintofscience.es/eventos/santiago-de-compostela/