Punto Científico” Charlas e obradoiros de Ciencia para todos.

Por Divulgaccion.org

Nunca oíches a ciencia tan ben contada. Unha escolma dos divulgadores de Divulgacción desembarcan nas Festas do Barrio de San Pedro para falar de neurociencia, mareas vermellas ou a química do amor. Ciencia para toda a familia.

E en paralelo ao Punto Científico gravación do programa Efervesciencia da Radio Galega.