Venres 30 de outubro: Lourenzo Fernández Prieto con “Innovación e cambio no agro galego”

Venres 27 de novembro: Juan Ignacio Pérez con “A ciencia e os seu valores”

Venres 18 de decembro: Dosi Veiga con “Pantasmas, espectros e ovnis nas fotos do Apod da nasa”

Máis información