Chega o sexto congreso SciCom Portugal 2018!

Cal é o papel da comunicación e educación de ciencia na sociedade? Como poden os comunicadores da ciencia contribuír para aproximar a ciencia e as distintas áreas da sociedade? Como a participación e a inclusión poden ser tratadas pola comunicación de ciencia, e contribuír para a construción do coñecemento e de xustiza social?

Lugar: Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda.
Datas: 10-12 de outubro.
Programa: aquí podes acceder ao programa preeliminar.
Prezos:
Inscrición (10-12 outubro):
– Custo normal = 50€
– Custo reducido = 40€ (os membros de DivulgACCIÓN temos desconto, estudantes e membros da AECC).

Workshops (13 outubro):
– Socios Rede SciComPT = 5€
– Non socios = 20€

Prazo para envío de propostas: 01 xullo.
Comunicación dos resultados: 31 xullo.
Prazo para inscricións no congreso: 01 de outubro

Podes acceder ao formulario de inscrición aquí.

Tes a información completa e as novidades que vaian xurdindo na propia web de SciCom.