Divulgacción é entidade colboradora de Astrobiocos 2013, unha festa astronómica para toda a familia que terá lugar do 6 ao 8 de setembro en San Xoán de Río (Ourense). Os socios están exentos do pagamento da cota de inscrición.
http://www.osbiocos.com/gl/node/116