A nosa socia Iolanda Casal fala con Mauro Picatoste da importancia dos referentes femininos á hora de xerar vocacións.